Krediti

 

KREDIT PREKO DIREKTNE BANKE

Zašto čekati – kupujte lako, smesta i na licu mesta!

Direktna banka Vam omogućava da ostvarite pravo na kredit, bez odlaska u banku. Zato ne odlažite kupovinu. Od sada su Vam na raspolaganju sve pogodnosti koje ima kupac u bilo kojoj evropskoj radnji. Izaberite rok otplate na 12 ili 24 meseci.

 

Neophodni uslovi za dobijaje kredita:

 • Zaposleni mora biti zaposlen na neodređeno ili na određeno ako period kreditiranja ne prelazi period radnog odnosa koji piše u ugovoru između kupca i poslodavca. Mora biti zaposlen minimum 3 meseca na trenutnom radnom mestu radi određivanje proseka plate i utrvrđivanja redovnih primanja.
 • Penzioner mora biti u penziji minimum 3 meseca.
 • Starosna granica penzionera je 70 godina u trenutku izmirenja poslednje rate kredita.
 • Preduzetnici moraju imati firmu koja posluje najmanje 12 meseci.

 

Potrebna dokumentacija:

 • Za iznos do 50.000 dinara apliciranje kredita vrši se samo uz ličnu kartu.
 • Fotokopija LK prva i druga strana.
 • Potvrda o zaposlenju i administrativna zabrana koju popunjava poslodavac – za zaposlena lica.
 • 3 poslednja penziona čeka (za poslednja 3 meseca) ili potvrda o visini primanja iz PIO fonda – za penzionere.
 • Fotokopija rešenja poreske uprave o porezu na dohodak građana, uverenje o plaćenom porezu na dohodak građana – original overen kod poreske uprave, fotokopija LK prva i druga strana – za vlasnike preduzetničkih radnji.

 

Rok otplate : 12 meseci Rok otplate: 24 meseca
Nominalna kamatna stopa, fiksna godišnja: 0% Nominalna kamatna stopa, fiksna godišnja: 0%
Bez obaveznog učešća Bez obaveznog učešća
Bez obaveznog prenosa plate Bez obaveznog prenosa plate

 

KREDIT PREKO OTP BANKE

Obavite Vašu kupovinu u maloprodajama Jakov Sistema brzo i jednostavno, bez odlaska u Banku samo uz ličnu kartu i uz mogućnost otplate kredita na 24 mesečnih rata bez kamate i učešća.

 

Neophodni uslovi za dobijaje kredita:

 • Zaposleni mora biti zaposlen na neodređeno ili na određeno ako period kreditiranja ne prelazi period radnog odnosa koji piše u ugovoru između kupca i poslodavca. Mora biti zaposlen minimum 3 meseca na trenutnom radnom mestu radi određivanje proseka plate i utrvrđivanja redovnih primanja.
 • Penzioner mora biti u penziji minimum 3 meseca.
 • Starosna granica penzionera je 70 godina u trenutku izmirenja poslednje rate kredita.

 

Potrebna dokumentacija:

 

Rok otplate : 12 meseci Rok otplate: 24 meseca
Nominalna kamatna stopa, fiksna godišnja: 0% Nominalna kamatna stopa, fiksna godišnja: 0%
Bez obaveznog učešća Bez obaveznog učešća
Bez obaveznog prenosa plate Bez obaveznog prenosa plate

 

KREDIT PREKO BANKE POŠTANSKE ŠTEDIONICE

Obavite Vašu kupovinu u Jakov Sistemu brzo i najjednostavnije bilo gde u Srbiji, uz mogućnost otplate kredita na 24 mesečnih rata bez kamate i bez učešća.

 
 
 

Neophodni uslovi za dobijaje kredita:

 • Da je u radnom odnosu ili je korisnik prava penzijsko-invalidskog osiguranja (penzioner)
 • Da je korisnik tekućeg računa u Banci

Potrebna dokumentacija:

 • Profaktura izdata od strane Jakov sistema

Rok otplate:

 • 6, 12, 18, 24 mesečnih rata bez kamate.

 

Slične novosti

preloader